Klachtenregeling

Uiteraard streeft de praktijk naar een optimale zorg- en dienstverlening.

Mocht u  echter ontevreden zijn of  mocht u klachten hebben over de behandeling, dan kunt u deze klachten kenbaar maken bij de praktijk. Wij zullen dan in overleg met u pogen tot een goede oplossing te komen, en waar nodig tot verbetering van de dienstverlening. Mocht dit overleg niet leiden tot een voor u acceptabele oplossing, dan kunt u een klacht indienen.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u dit doen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnzorg (SKGE). U kunt dit doen via de website van de SKGE

Praktijk voor mondhygiëne de Wijk  adres per 26-10-2015  Burg. Veenhovenpein 1a 

De mondhygiënist

Bereikbaarheid

Praktijkregels

Adres per 26-10-2015 is gewijzigd:  Praktijk voor mondhygiëne de Wijk   |   Burgemeester Veenhovenplein 1a   |   7957 BA de Wijk   |   t. 0522-442462   |   mondhygienedewijk@xs4all.nl

slide