Praktijkregels

Afsprakenpict

Behandeling vindt plaats op afspraak.

Als u een afspraak heeft, verzoeken wij u op tijd te komen. Er is speciaal tijd voor u gereserveerd, maar ook voor andere patiënten.

Als u verhinderd bent dient u minimaal 48 uur van tevoren contact op te nemen, en de verhindering te melden. Dit kan mondeling, schriftelijk of per email. Wanneer u uw afspraak niet tijdig wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat bent dat de behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij, behoudens gegronde redenen, genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen.

Het eerste bezoek

Voor het eerste bezoek wordt een uur gereserveerd.

Tijdens uw eerste bezoek vragen wij u om een aantal zaken. U dient zich te legitimeren, waarna wij een kopie maken van uw legitimatiebewijs. Wij noteren (in verband met eventuele verzekering) uw Burgerservicenummer.

Daarnaast vragen wij u een aantal vragenlijsten (algemene gegevens) in te vullen over onder andere uw gezondheid en medicijngebruik (Asa-scorelijst). U dient deze lijst volledig en naar waarheid in te vullen, dit om complicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast kunnen wij uw behandeling beter uitvoeren als wij weten hoe het met u gaat. Eventuele wijzigingen dient u daarom ook op te geven voorafgaand de behandeling. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.

U kunt deze vragenlijsten downloaden of toegemaild krijgen, zodat u deze thuis rustig kunt doornemen en invullen, om deze bij een eerste afspraak ingevuld mee te brengen.

Tijdens het eerste bezoek worden uw gebit en omringende weefsels in kaart gebracht en met u besproken. Indien nodig worden eventueel vervolgafspraken met u gemaakt.

U krijgt tot €.150,-- mondeling uitleg. Vanaf €.150,-- krijgt u een begroting.
De kosten van de behandeling zullen in de toekomst ook op deze website terug te vinden zijn.
De mondhygiëniste zal u uitleggen welke behandeling voor u van toepassing is.

Inhoud van het eerste onderzoek:

Tijdens het eerste onderzoek van een nieuwe patiënt wordt de toestand van het parodontium gescreend. Het parodontium is het steunweefsel rondom de tanden, bestaande uit bot, tandvlees, en het parodontaal ligament. Op verschillende plaatsen wordt het tandvlees gemeten. De meting wordt vastgelegd in cijfers voor zes deelgebieden van het gebit.

Deze zes deelgebieden zijn

kiezen rechtsboven

tanden boven

kiezen linksboven

kiezen rechtsonder

tanden onder

kiezen linksonder

Score

0 Uw tandvlees is gezond. Er is niets aan de hand
1 Uw tandvlees is oppervlakkig ontstoken door tandplak, waardoor het bloedt bij aanraken. Dit heet gingivitis
2 Naast gingivitis is ook tandsteen aangetroffen
3- De gingivitis breidt zich uit naar het bovenste deel van het kaakbot. Dit heet beginnende parodontitis (pocketdiepte 4 en 5mm)
3+ Er is sprake van parodontitis waarbij ook de wortel gedeeltelijk blootligt
4 De parodontitis breidt zich verder uit richting De wortelpunt.
Daardoor gaan uw tanden en kiezen op den duur los staan. (pocketdiepte 6mm en dieper)

De behandeling

De behandeling vanaf score 1 bestaat uit instructie en pictbegeleiding van de mondhygiëne. Ook wordt tandplak verwijderd en vanaf score 2 ook het tandsteen.
Bij een score 3 of 4 is het belangrijk om een volledig beeld van de ernst van de tandvleesontsteking te krijgen. Daarna dient een uitgebreid tandvleesonderzoek te worden gedaan. Bij dit onderzoek zijn vaak röntgenfoto's van het aangetaste kaakbot noodzakelijk. Na het onderzoek volgt een behandelvoorstel.

Omdat tandsteen en bacteriën (aëroob en anaëroob) vanaf score 3- dieper onder het tandvlees zit, neemt verwijdering vaak een aantal afspraken in beslag.

Deze eerste behandeling wordt initiële therapie genoemd. Tijdens de afspraken wordt de mondhygiëne begeleid, tandsteen verwijdert en wordt het worteloppervlak en de aanwezige pockets gereinigd (rootplaning en curettage)

Na enkele maanden vindt een evaluatieonderzoek plaats om het bereikte resultaat vast te stellen. Aan de hand van de resultaten en de wensen van de patiënt worden afspraken gemaakt voor de vervolgbehandeling.

De vervolgafspraken gemaakt na de initiële reiniging en daarop het volgende evaluatie-onderzoek zijn controlebehandelingen.

Tijdens dit consult wordt het tandvlees onderzocht, verder of er nog restpockets en of er nog tandvleesbloedingen zijn. Indien dit het geval is, worden deze plaatsen gereinigd (scaling en rootplaning) Daarnaast wordt gekeken of er nog plaatsen zijn met tandplak en volgen er eventueel nog aanwijzingen om de mondhygiëne te verbeteren.

Op basis van de resultaten wordt de frequentie van de controlebehandelingen voorgesteld. De gewenste frequentie hangt af van het aantal en de diepte van de restpockets, bloeding en mondhygiëne.

Noodzaak van controlebehandeling

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer er geen regelmatige controlebehandelingen plaatsvinden, er een grote kans is dat problemen terugkomen.

Huisregels

Praktijk voor mondhygiëne de Wijk  adres per 26-10-2015  Burg. Veenhovenpein 1a 

De mondhygiënist

Bereikbaarheid

Praktijkregels

Adres per 26-10-2015 is gewijzigd:  Praktijk voor mondhygiëne de Wijk   |   Burgemeester Veenhovenplein 1a   |   7957 BA de Wijk   |   t. 0522-442462   |   mondhygienedewijk@xs4all.nl

slide